Mc-riskutb. del 2

Davidsons trafikskola

Mc-riskutb. del 2

 

För dig som ska gå Riskutbildning del 2 för behörighet A och A1.
Här följer en kort sammanfattning av Riskutbildningen del 2, kallad Risktvåan A som den går till på vår trafikskola. Räkna med att kursen inklusive raster och ställtid tar ca sex timmar.

 

Hur går riskutbildningen till och varför finns den?
Alla som ska ta ett körkort för motorcykel måste gå en obligatorisk riskutbildning i två delar, Riskettan A och Risktvåan A.

 

Utbildningen kom till därför att olyckssiffrorna för nyblivna mc-förare är mycket negativa och riksdagen ansåg att det måste göras något för att ändra på detta. I kursplanen står det:

 

”Riskutbildning del 2 ska belysa riskerna med motorcykelkörning, vanliga olyckssituationer och farliga beteenden samt möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning. Utbildningen ska även öka elevens riskmedvetande, självinsikt och medvetande om sina egna begränsningar.

 

Utbildningen syftar också till att eleven ska inse hur olycksrisk har samband med hastighet och förarbeteende, samt dess betydelse vid trafikolyckor.

 

Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få bättre förståelse för betydelsen av att vara förutseende och anpassa sin hastighet, samt få ökad motivation att köra med stora säkerhetsmarginaler.”

Källa TSFS 2009:26

 

Vi hoppas att denna utbildning ska hjälpa dig att ”tänka efter före” så att du på ett säkert sätt kan njuta av många härliga mil på din motorcykel utan att vare sig du eller någon annan kommer till skada.

 

Vi håller till på Emmaboda gamla flygfält där vi har en egen mc-bana. Utbildningen är mest praktiskt, det vill säga att vi är ute på banan och gör diverse övningar, men den innehåller också lite teori. Att vi är ute på banan betyder inte att du kör hela tiden. En stor del av tiden går åt till diskussion och reflektion.

 

Tänk på att detta är en riskutbildning och ingen färdighetsträning. Det betyder att du förväntas kunna köra motorcykel på en nivå som motsvarar körprovet. Det är också därför som kursen ligger i slutet av utbildningen. Uppfyller du inte kraven finns det risk att du inte får fullfölja kursen eftersom säkerhetsrisken då blir för stor för både dig själv, övriga kursdeltagare och personal. Kom därför väl förbered till kursen.

 

Vi tillhandahåller all utrustning du behöver för att genomföra kursen, såväl när det gäller fordon som personlig skyddsutrustning. Vill du använda egen utrustning går det bra men tänk på att du då själv ansvarar för den. Våra försäkringar täcker bara skador på våra fordon och vårt material. Tänk också på att det är din lärare som avgör om utrustningen uppfyller våra säkerhetskrav.

 

Inledning
Kursen börjar med en kort inledning där läraren går igenom kraven och kontrollerar deltagarnas identitet. Du måste alltså kunna styrka din identitet på kursen. Detta kan du göra med en godkänd legitimation. Har du ingen sådan kan din handledare eller någon anhörig styrka din identitet men tänk då på att denne måste kunna legitimera sig.

 

Utöver dessa praktiska bestyr kommer du i detta avsnitt också att få möjlighet att fundera över hur du ser på mc-åkandet och de risker som förknippas med denna.

 

Uppvärmning och validering
Detta avsnitt går ut på att du ska få värma upp lite inför kommande övningar. Under dessa uppvärmningsövningar kommer din lärare att bedöma om din körskicklighet är tillräcklig för att kursen ska kunna genomföras utan att säkerheten åsidosätts. Om din körning inte är tillräckligt bra avslutas kursen här för din del. Kursavgiften är i ett sådant fall förverkad och du får återkomma med en ny tidbokning efter det att du tränat upp din färdighet till en tillräckligt hög nivå.

 

Att se och synas
En motorcykel kan vara svår att upptäcka. I detta avsnitt får du lära dig vilka situationer som kan vara särskilt besvärliga när det gäller synbarhet. Du får också lära dig hur du kan göra för att undvika dessa situationer och hur du kan göra för att öka din egen synbarhet.

 

Kurvteknik och motstyrning
Avsnittet kurvteknik och motstyrning behandlar tekniker för en säker kurvtagning och snabba kursavvikelser. Lägg märke till att det inte handlar om någon egentlig färdighetsträning. Att lära sig tekniken med aktiv kurvteknik och motstyrning kräver massor av träning men i denna övning får du en bild av hur små förändringar i framför allt hastighetsanpassningen kan få stor betydelse för säkerhetsmarginalen.

 

Bromsning och kraschhastighet
I detta avsnitt provar vi på att bromsa olika hårt i olika hastigheter. Att behärska motorcykelns bromsar kräver även det mycket träning och det hinner vi inte med på denna korta kurs. Avsikten med denna övning är istället att du ska få prova på bromsning och att du ska få bekanta dig med begreppet ”kraschhastighet”.

 

Trafiksituationer
Detta avsnitt kör vi antingen på banan med uppställda typiska risksituationer eller inomhus i enkel simulator, en så kallad trainer. Här får du möjlighet att prova olika risksituationer under säkra förhållanden. Du får också en ganska realistisk möjlighet att tillämpa dina kunskaper från övningarna ute på banan.

 

Sammanfattning och utvärdering
Kursen avslutas med en sammanfattning där du och dina kurskamrater får möjlighet att diskutera och reflektera över den problematik som kursen behandlat. I detta avsnitt får du också medverka i en kort utvärdering som syftar till att ständigt förbättra vår kurs.

Har du frågor?

Kontakta oss

 

Adress
Linnégatan 31
35233 Växjö

Telefon: 0470-13721

E-post: info@davidsons-trafikskola.se

103673051_3242555275806779_9030553839383597748_n