Fördjupning AM

Davidsons trafikskola

Fördjupning AM

 

Översikt
All mopedutbildning utförs av våra mc-lärare. AM-körkortet ger dig också rätt att köra A-traktor / epa.

 

För dig som ska ta körkort behörighet AM
Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola.

 

Manöverkörning
Denna lektion genomförs på körgården och den är minst en timme lång. Vi använder fyra stycken Honda Zoom. Vi delar in oss i grupper om fyra elever och varje elevgrupp har en egen lärare som visar hur övningarna ska gå till samt hjälper till med råd och tips där det behövs. Vi kommer bland annat att öva en hel del på hur man kraftigt bromsar mopeden på ett säkert sätt (risker och fördelar med hårt bromstryck på framhjulet). Balans och styrteknik är en annan central del på manöverbanan. Detta får du träna på tills du är godkänd.

 

Körning i trafik del I
Under denna lektion övningskör du tillsammans med en trafiklärare i områden med ganska lite trafik. Du kommer bland annat att få träna dig på de grundläggande väjningsreglerna och hur du ska hantera skymda korsningar och andra riskfyllda situationer .
Förberedelse: STR,s AM-boken .Teorilektion Trafik del I.

 

Körning i trafik del II
Körning i trafik del två är en landsvägsövning. Du och din trafiklärare ger er ut på en landsvägstur som innehåller allt från små och krokiga grusvägar till raka och breda 90-vägar. Din lärare kommer bland annat att visa hur du ska göra om du ska svänga vänster från en större landsväg.
Förberedelse: STR,s AM boken. Körning i trafik del I och Teorilektion Trafik del I och II

 

Körning i trafik del III
Denna övning som avslutar din utbildning handlar om att köra i starkt trafikerade stadsmiljöer. Mopeden är ett utmärkt stadsfordon men som mopedist är du väldigt oskyddad och syns dessutom ganska dåligt. Det betyder att du själv måste ta ett stort ansvar för att inte du eller någon annan ska råka illa ut. Tillsammans med din trafiklärare får du därför träna på en del av stadstrafikens riskfyllda situationer.
Förberedelse: STR,s AM-boken. Körning i trafik del I och II och Teorilektion Trafik del I och II

 

Hur går en teorilektion till?
För dig som ska ta ett AM-körkort för moped klass I har vi 4 teorilektioner och fyra praktiska körlektioner. Det är viktigt att du redan från början förstår att teori och körning hör ihop – teorin ska du lära dig för körningens skull.

 

På teorilektionerna får du inte bara lyssna till föreläsningar utan du kommer också att få delta i diskussioner, värderingsövningar och grupparbeten.

För att göra teorin så intressant och rolig som möjligt, så använder vi oss inte bara av traditionella läromedel och demonstrationsmaterial utan även av filmer och digitala bildspel. Allt detta syftar till att göra din utbildning så smidig och värdefull som möjligt, men i förlängningen handlar det om att du ska stå väl rustad den dagen du har körkortet i din hand och själv ska ge dig ut på vägen.

 

Varje teorilektion är två timmar lång och till det kommer en paus då vi bjuder på fika.

 

Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i våra lektioner.

 

Mopeden
Denna lektion börjar med information om hur kursen är upplagd och reglerna kring AM-körkortet. Sedan går vi igenom och diskuterar översiktligt hur mopeder är konstruerade och hur de fungerar för att du ska kunna köra och sköta en moped på ett bra sätt. Vi tar även upp körning med passagerare samt vad som gäller för körning med last på moped. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter en mopedägare har.

Förberedelse: STR,s AM-boken

 

Syftet med lektionen är att du och din lärare ska få en så bra bild av din förmåga att hantera mopeden att nästa körlektion, som är körning i trafik, ska kunna genomföras utan att det blir farligt.

 

När övningarna är klara kommer du att ha en bra uppfattning om din egen förmåga att hantera mopeden. Du kommer också att veta hur du enkelt kontrollerar om mopeden är trafiksäker.
Förberedelse: STR,s AM-boken

 

Människan och Miljön
Här går vi igenom och diskuterar hur vi fungerar som förare i trafiken och hur vi kan göra körningen säkrare för oss själva och andra trafikanter. Dessutom tar vi upp hur trafiken påverkar miljön och hur vi kan minska dess negativa inverkan.
Förberedelse: STR,s AM-boken

 

Trafik del I
Den här lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna och hur viktigt det är att vara uppmärksam på övrig trafik när man kör moped.
Förberedelse: STR,s AM-boken

 

Trafik del II
Att köra i trafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare. Goda kunskaper i vad du får göra, vad du inte får göra, vad du ska göra och vad du inte ska göra är nödvändiga för att din körning ska fungera. På den här teorilektionen får du lära dig det du behöver veta för att du ska kunna köra moped i mer trafikerade miljöer.
Förberedelse: STR, AM-boken

 

Kunskapsprov
När du har gått igenom utbildningens alla delar är det dags för prov. Det genomförs på Trafikverket och tid bokas via trafikskolan.

Provet består av 70 kryssfrågor där ett svarsalternativ är rätt och för att bli godkänd måste du ha minst 52 frågor rätt besvarade.

Har du hängt med bra på lektionerna och läst i din lärobok och fått godkänt på många av våra datatester så kommer du säkert att klara provet utan problem. Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ditt körkort. Har du däremot för många fel får du boka tid för omprov.

Har du frågor?

Kontakta oss

 

Adress
Linnégatan 31
35233 Växjö

Telefon: 0470-13721

E-post: info@davidsons-trafikskola.se

103673051_3242555275806779_9030553839383597748_n